آدرس: خ شریعتی،نرسیده به همت، خ گل نبی غرب، میدان احمدی روشن، خ ساسانی پور، کوچه قندی، پلاک 6